GFN Maltese Joseph D'Emanuele  

2022/11 – L-armla ta’ Najn

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Wara dan imbagħad mar f’belt jisimha Najn, u marru miegħu d-dixxipli tiegħu u kotra kbira ta’ nies. Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, kienu qegħdin iġorru wieħed mejjet li ommu, mara armla, ma kellhiex ħliefu; u magħha kien hemm għadd ġmielu ta’ nies mill-belt. Kif raha l-Mulej tħassarha. “Tibkix,” qalilha. Resaq, u mess it-tebut. Dawk li kienu qegħdin jerfgħuh waqfu. U hu qal: “Żagħżugħ, qiegħed ngħidlek, qum!” U l-mejjet qam bilqiegħda u beda jitkellem. U Ġesù tah lil ommu. In-nies kollha tkexkxu bil-biża’, u bdew jagħtu glorja lil Alla u jgħidu: “Profeta kbir qam fostna,” u, “Alla żar il-poplu tiegħu.” U dan il-kliem li qalu xtered mal-Lhudija u dawk l-inħawi kollha.

Lq 7, 11-17

Pittura ta’ Jan Verhas (1860) – (sors: wikipedia)

Riflessjoni

Ġesù huwa mqanqal b’mogħdrija għal dawk li qed ibatu. Bħala dixxipli ta’ Kristu, aħna msejjħa nagħdru lil dawk li qed ibgħatu u fil-bżonn.

Ġesù għandu setgħa fuq il-mewt. Din tfakkarna li l-mewt mhix it-tmiem u li għandna tama fil-ħajja ta’ dejjem permezz tal-fidi tagħna f’Ġesù.

Il-qawmien mill-imwiet taż-żagħżugħ juri li Ġesù jistaʼ jagħti ħajja ġdida lis-sitwazzjonijiet li jidhru bla tama. Għandna nafdaw f’Ġesù biex insalvaw.

It-tifel tal-armla kien l-uniku wild tagħha, u x’aktarx li kienet qed tiffaċċja futur ta’ faqar u solitudni mingħajru. Din l-istorja tfakkarna biex nieħdu ħsieb dawk li huma waħedhom u vulnerabbli fil-komunitajiet tagħna.

In-nies li raw il-miraklu għarfu lil Ġesù bħala profeta kbir. Aħna wkoll nistgħu nagħrfu lil Ġesù bħala profeta, qassis u sultan, u nimpenjaw ruħna biex nimxu warajh b’qalbna kollha.

L-aħbar ta’ dan il-miraklu nxterdet malajr, u n-nies kienu mimlijin biża’ u tifħir. Aħna msejjħin naqsmu l-aħbar tajba taʼ Ġesù mal-oħrajn u nistedinhom jesperjenzaw l-imħabba u l-qawwa tiegħu f’ħajjithom.

Punti għar-riflessjoni personali

  • X’emozzjonijiet taħseb li kienet qed tesperjenza l-armla hekk kif kienet qed timxi wara t-tebut ta’ binha? Kif taħseb li ħassitha meta Ġesù qajmu mill-​mewt?
  • Din l-istorja x’tiżvela dwar il-karattru ta’ Ġesù u l-mogħdrija tiegħu għal dawk li qed ibatu? Kif nistgħu nuru mogħdrija simili għal oħrajn f’ħajjitna?
  • X’tgħallimna din l-istorja dwar il-qawwa tal-fidi u l-possibbiltà tal-mirakli? Kif nistgħu nikbru fil-fidi tagħna u nafdaw fil-qawwa t’Alla li jaħdem f’ħajjitna?
  • Kif setgħet din l-istorja kellha impatt fuq in-nies li raw il-miraklu u semgħu dwaru aktar tard? Kif nistgħu naqsmu stejjer tal-ħidma t’Alla f’ħajjitna biex ninkoraġġixxu u nispiraw lil oħrajn?

Din l-istorja b’liema modi tisfida l-fehim tagħna tal-mewt u l-ħajja ta’ dejjem? Kif nistgħu nsibu faraġ u tama fil-wegħda tal-ħajja ta’ dejjem permezz tal-fidi tagħna f’Ġesù?

Talba

O Alla, għinna nafdaw fil-qawwa tiegħek biex tagħti ħajja ġdida lil sitwazzjonijiet li jidhru bla tama u biex nuru mogħdrija u mħabba lil dawk li qed ibagħtu u huma fil-bżonn. Amen.