Gruppi Familji Nsara Blog Roll

This blog roll is dedicated to Gruppi Familji Nsara (GFN). GFN is a local group of married couples spread throughout Malta. They meet every month in homes and parishes to share their lives in light of the Word of God. GFN is part of Cana Movement and is a member of the International Confederation of Christian Family Movements (ICCFM).

Throughout 2021, GFN groups will be reading, discuss, and reflect parables from the Gospel and discuss and reflect how these apply to their lives. During this year, I will be adding my reflections on Icons representing the parables being discussed.

 • 2021/10 – Il-Parabbola tal-Għalqa u l-Bdiewa
  Fix-xahar t’Ottubru, qed niġu ppreżentati b’parabbola oħra ta’ Ġesù, dik tal-għalqa u l-bdiewa.  Ejjew naqraw din is-silta flimkien mill-Evanġelju skont San Mattew: Il-parabbola tal-għalqa u l-bdiewa “Isimgħu parabbola oħra: Kien hemm wieħed, sid ta’ għalqa, u ħawwilha bid-dwieli; tellgħalha ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer magħsar fiha, u bnielha […]
 • 2021/9 – Il-Parabbola tat-Talenti
  Għeżież ħbieb, l-iskema ta’ dan ix-xahar qed tippreżentalna il-parabbola tat-talenti.  Ejjew niftħu qlbna u nitolbu l’Alla jibgħat l-Ispirtu tiegħu fuqna waqt li naqraw din is-silta flimkien. Il-parabbola tat-talenti “Għax dan bħal wieħed li kien se jsiefer, u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallielhom ġidu f’idejhom. Lil wieħed tah […]
 • 2021/8 – Il-Parabbola taż-Żewġ Ulied
  Fil-laqgħa t’Awwissu (skont l-iskema ppreparata mill-Kummissjoni Formazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara) qed nittrattaw l-attitudni tagħna lejn dawk li jitolbu xi ħaġa minna.  Kemm jien lest li nisma’ u naqdi lill-oħrajn.  Imma f’dan is-sussidju nixtieq li nittrattaw dan it-test minn aspett ieħor.  Ejjew nidħlu fi spirtu ta’ talb u […]
 • 2021/7 – Il-Parabbola tal-Qaddej li ma jaħħfirx
  Matul dan ix-xahar, bħala Gruppi Familji Nsara mistiedna nirriflettu fuq il-parabbola tal-qaddej li minkejja li l-imgħallem ħafirlu d-dejn kbir tiegħu, hu xorta waħda ma ħafirx id-dejn żgħir li sieħbu kellu miegħu.  Ħa naqraw il-parabbola flimkien. Il-parabbola tal-qaddej li ma jaħfirx Imbagħad Pietru resaq lejh u qallu: “Mulej, […]
 • 2021/6 – Il-Parabbola tal-għani iblah
  Għeżież ħbieb. Fix-xahar ta’ Ġunju l-Iskemi tal-Gruppi Familji Nsara qed jistednuna nirriflettu fuq il-parabbola tal-għani iblah, mill-Evanġelju skont San Luqa. Il-Parabbola tal-għani iblah Xi ħadd mill-folla qallu: “Mgħallem, għid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi.” “Ħabib,” wieġbu Ġesù, “min qegħedni mħallef fuqkom, jew qabbadni nqassmilkom il-ġid bejnietkom?” Imbagħad […]
 • 2021/5 – Il-Parabbola taż-żerriegħa tal-mustarda u l-ħmira
  Għeżież ħbieb, għal dan ix-xahar, għandna preżentati żewġ parabboli, dik taż-żerriegħa tal-mustarda u dik tal-ftit ħmira fil-ħobż. Ħa naqrawhom flimkien: Il-parabbola taż-żerriegħa tal-mustarda Ġabilhom parabbola oħra u qalilhom: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeragħha fl-għalqa tiegħu. Hija tabilħaqq l-iżgħar waħda fost […]
 • 2021 – Introduzzjoni għall-Ġimgħa Mqaddsa
  Skema sussidju GFN B’Kara – Santa Marija L-għan ta’ dan il-blog post hu biex jgħinna nidħlu fl-ispirtu tal-ġimgħa mqaddsa u nirriflettu ftit fuq il-ħajja spiritwali tagħna. Mhux ser nieħdu ħafna ħin niddiskutu imma l-iskop hu li nirriflettu fis-skiet. Għal dan l-eżerċizzju ser inħarsu lejn l-ikona Biżantina tad-daħla […]
 • 2021/4 – Il-Parabbola tal-Iben il-Ħali u oħrajn
  L-iskema tax-xahar ta’ April titratta l-parabboli minn San Luqa 15, 1-32. Il-parabbola tan-nagħġa l-mitlufa Il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: “Nies midinba jilqa’ għandu dan u jiekol magħhom!” U Ġesù qabad u qalilhom din […]
 • 2021/3 – Il-Parabbola tal-Imħallef u l-Armla
  L-Iskema tal-Gruppi Familji Nsara ta’ Marzu tippreżentalna l-parabbola tal-imħallef u l-armla. Kif qed nagħmlu kull xahar, bħala sussidju għall-iskema ser naqbdu immaġni u nirriflettu fuqha. Il-Parabbola tal-Imħallef u l-Armla (Lq 18, 1-8) Imbagħad qalilhom parabbola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom: “Kien hemm […]
 • 2021/02 – Il-Parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb
  Matul ix-xahar ta’ Frar ser nirriflettu fuq il-parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb, parabbola li m’għandha bżonn l-ebda ntroduzzjoni u kullħadd jafha. Tant nafuha li daħlet parti mil-lingwa tagħna. Mhux l-ewwel darba tisma’ minn jgħid li “dak Samaritan tajjeb” biex ifaħħar lil xi ħadd dwar xi għajnuna li ta lil […]
 • 2021/01 – Il-Parabbola taż-Żerriegħ
  Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (Mt 13, 3b-9; 18-23) U qalilhom: “Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu mal-mogħdija; ġew l-għasafar u naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f’art kollha blat, fejn ma kienx hemm wisq ħamrija, u malajr nibtu, għax il-ħamrija ma kinitx fonda; iżda mbagħad telgħet […]