Spirituality Blog Roll

This section is dedicated to posts related to spirituality. The content is solely the thought of the author and it is not affiliated with any authority. Feel free to share and comment on any post that you find useful and enjoyed reading.

 • 2022/5 – Ġesù jfejjaq lil Bartimew l-agħma
  Qari mill-Evaġelju skont Sam Mark U waslu Ġeriko. Hu u ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wieħed tallab agħma, jismu Bartimew, bin Timew, bilqiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan, meta sama’ li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, bin […]
 • 2022/4 – Il-mewt ta’ Lazzru
  Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann Marta qalet lil Ġesù: “Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa, jiena naf li kulma int titlob lil Alla, Alla jagħtihulek.” Ġesù qalilha: “Ħuk jerġa’ jqum!” Qaltlu Marta: “Jiena naf li jerġa’ jqum, fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum.” Qalilha […]
 • 2022/3 – Ġesù jfejjaq għaxar lebbrużi
  Qari mill-Evanġelju skont San Luqa Ġara li, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f’raħal, iltaqgħu miegħu għaxart irġiel morda bil-lebbra. Waqfu ’l bogħod minnu, għollew leħinhom u qalulu: “Ġesù, Mgħallem, ikollok ħniena minna!” Kif rahom, qalilhom: “Morru uru […]
 • 2022/2 – Ġesù jfejjaq il-qaddej ta’ ċenturjun
  Qari mill-Evanġelju skont San Mattew Daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: “Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq.” Qallu Ġesù: “Niġi jien infejqu.” “Sinjur”, qallu ċ-ċenturjun, “Ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int ordna biss b’kelma, u l-qaddej […]
 • Kif Mietu l-Appostli?
  Fil-Bibbja ma nsibu xejn dwar il-mewt tal-Appostli, għajr għal tnejn minnhom; dik ta’ Ġuda l-Iskarjota u ta’ Ġakbu. It-tagħrif li għandna dwar il-ħajja u l-mewt tagħhom ġej mit-Tradizzjoni tal-Knisja u kitbiet oħra antiki. Xi wħud minn dawn il-kitbiet u Tradizzjonijiet huma msejsa fl-istorja u nsibuhom rakkontati f’kitbiet […]