Spirituality Blog Roll

This section is dedicated to posts related to spirituality. The content is solely the thought of the author and it is not affiliated with any authority. Feel free to share and comment on any post that you find useful and enjoyed reading.

 • 2022/2 – Ġesù jfejjaq il-qaddej ta’ ċenturjun
  Qari mill-Evanġelju skont San Mattew Daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: “Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq.” Qallu Ġesù: “Niġi jien infejqu.” “Sinjur”, qallu ċ-ċenturjun, “Ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int ordna biss b’kelma, u l-qaddej […]
 • Kif Mietu l-Appostli?
  Fil-Bibbja ma nsibu xejn dwar il-mewt tal-Appostli, għajr għal tnejn minnhom; dik ta’ Ġuda l-Iskarjota u ta’ Ġakbu. It-tagħrif li għandna dwar il-ħajja u l-mewt tagħhom ġej mit-Tradizzjoni tal-Knisja u kitbiet oħra antiki. Xi wħud minn dawn il-kitbiet u Tradizzjonijiet huma msejsa fl-istorja u nsibuhom rakkontati f’kitbiet […]
 • L-Appostli
  It-12-il appostlu, jew sempliċiment “it-Tnax” kienu l-eqreb dixxipli, segwaċi, ta’ Ġesù. Wara l-mewt ta’ Ġesù, huma waqfu u mexxew diversi komunitajiet biex iwasslu t-tagħlim ta’ Ġesù f’partijiet differenti tad-dinja ta’ dak iż-żmien. Min kienu dawn it-tnax? Fil-Bibbja nsibu erba’ siltiet bil-lista tal-ismijiet tal-appostli. Dawn huma: Mattew 10, […]
 • Is-Seba’ Kelmiet ta’ Marija
  Jekk trid tkun taf dwar il-karattru u l-ħsibijiet ta’ persuna, ismagħha titkellem.  Il-kliem u l-imġieba jixħtu dawl fuq l-ispiritwalità u l-psike tagħna. L-istess nistgħu ngħidu għal Marija omm Ġesù. Fil-Bibbja għandna veru ftit episodji fejn tissemma Marija, omm Ġesù, u wisq inqas fuq dak li qalet hi. […]
 • Għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha (S 91, 11)
  L-Anġli. Ħafna drabi, nassoċjaw l-anġli ma ħlejjaq tat-tfal jew mal-mitoloġija jew mal-fantasija. Imma l-anġli huma ħolqien t’Alla u preżenti fil-ħajja tagħna. Ma danakollu, ftit jew xejn nagħtu kas tagħhom. Fl-Iskrittura Mqaddsa nsibu msemmija disa’ ġerarkiji ta’ anġli. F’dan l-ispazju li ġej ser naraw min huma u fejn […]