Spirituality Blog Roll

This section is dedicated to posts related to spirituality. The content is solely the thought of the author and it is not affiliated with any authority. Feel free to share and comment on any post that you find useful and enjoyed reading.

 • Mary Magdalene in the Gospels: Witness to Resurrection
  Mary Magdalene’s presence in the Gospels holds significant importance as she emerges as a prominent figure closely associated with Jesus Christ. This short blog entry examines the portrayal of Mary Magdalene in the Gospels, exploring her role as a devoted follower and witness to the resurrection of […]
 • Mary Magdalene: The Enigmatic Disciple
  Mary Magdalene, an enigmatic figure in biblical history, has captivated the imagination of scholars and believers alike for centuries. Revered as one of Jesus Christ’s most devoted followers, she holds a prominent place in Christian tradition. Early Life and Background While specific details regarding Mary Magdalene’s early […]
 • Sibt il-Għid: Omelija Antika
  F’Sibt il-Għid, il-Knisja Kattolika permezz tal-Qari tal-Uffiċċju tippreżentalna omelija antika mill-kitbiet li nsibu fil-Patristka Griega. X’inhi l-Patristiga Griega? Patristika Griega tirreferi għall-kitbiet teoloġiċi u t-tagħlim tat-teologi Kristjani tal-bidu li kitbu bil-Grieg, mill-1 sat-8 seklu. Dawn Missirijiet il-Knisja, jew Patristiċi, kellhom rwol sinifikanti fit-tiswir tal-iżvilupp tat-teoloġija, id-duttrina u […]
 • Katekeżi tal-isqof San Ġwann Kriżostmu: Il-qawwa tad-demm ta’ Kristu
  San Ġwann Krisostmu (c. 349 – 407 AD) kien isqof u teologu tal-Knisja tal-bidu.  Hu kien magħruf għall-predikazzjoni u l-kitbiet elokwenti tiegħu. Huwa twieled f’Antjokja, fit-Turkija tal-llum u studja taħt l-oratur pagan magħruf, Libanius, qabel ma dan tal-aħħar ikkonverta għall-Kristjaneżmu. Krisostmu daħal monaku ta’ età żgħira u […]
 • Robbers or wrongdoers?
  In this short blog entry, we shall look at the development of the word describing the two criminals who were crucified alongside Jesus.  Two of the Synoptic Gospels says that they were “robbers” while the latest one says they were “wrongdoers”.  Is there something lost in translation?  […]