GFN Maltese Spirituality Joseph D'Emanuele  

2022/12 – Il-mara Kangħanija

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: “Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna!” Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: “Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna.” Imma hu qalilhom: “Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael.” Iżda hi resqet, inxteħtet quddiemu u qaltlu: “Għinni, Mulej!” Hu weġibha: “Mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi.” “Hekk hu, Mulej,” qaltlu, “iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa’ minn fuq il-mejda ta’ sidienhom!” Imbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: “Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq.” U minn dak il-ħin stess bintha fieqet.

Mt 15, 21-28

Pittura ta’ Michael Angelo Immenraet – (sors: Wikipedia)

Riflessjoni

Mattew jirrakkonta l-​istorja taʼ mara Kangħanija li marret għand Ġesù tfittex l-​għajnuna għal bintha pposseduta mix-xitan. Għall-​ewwel, Ġesù ma weġibx għat-​talbiet tagħha, u qal li ntbagħat biss għan-​nagħaġ mitlufa taʼ Iżrael. Il-​mara baqgħet tippersisti, u Ġesù eventwalment faħħar il-​fidi tagħha u laqaʼ t-​talba tagħha, u fejjaq lil bintha.

L-ispiritwalità wara din l-istorja tista’ tiġi interpretata b’modi differenti skont il-perspettiva ta’ dak li jkun. Hawn huma ftit temi possibbli:

Il-persistenza u l-fidi: Il-persistenza u l-fidi soda tal-mara f’Ġesù hija xhieda tal-qawwa tat-talb u t-twemmin. Din l-istorja tfakkarna biex qatt ma naqtgħu qalbna mit-talb tagħna.

Inklużività: Inizjalment il-ministeru taʼ Ġesù kien iffukat fuq il-komunità Lhudija, iżda t-talba u l-fidi tal-mara Kangħanija sfidawh biex jespandi l-viżjoni tiegħu u jinkludi nies minn sfondi u kulturi oħra. Din l-istorja tista’ titqies bħala sejħa għall-inklussività u l-aċċettazzjoni tan-nies kollha, irrispettivament mir-razza, l-etniċità jew l-isfond tagħhom.

Fejqan u mogħdrija: Il-fejqan tat-tifla juri l-mogħdrija profonda ta’ Ġesu għal dawk fil-bżonn u r-rieda tiegħu. Din l-istorja tfakkarna li Ġesù huwa sors ta’ fejqan u serħan għal dawk kollha li jersqu lejh bil-fidi u l-bżonn.

Punti għar-riflessjoni personali

  • X’tgħallimna l-​persistenza tal-​mara Kangħanija biex tfittex l-​għajnuna mingħand Ġesù dwar it-​talb u l-​fidi?
  • Għala taħseb li għall-​bidu Ġesù rrifjuta li jgħin lill-​mara, u dan x’jgħidilna dwar il-​ministeru tiegħu?
  • Kif nistgħu napplikaw it-temi tal-inklussività u l-aċċettazzjoni tan-nies kollha fil-ħajja u l-komunitajiet tagħna stess?
  • X’lezzjonijiet nistgħu nitgħallmu minn din l-istorja dwar in-natura ta’ Alla u r-relazzjoni tagħna miegħu?

Talba

Mulej, għinni nippersisti fil-fidi u l-fiduċja tiegħi, u li nkun kapaċi nwassal l-imħabba u l-kompassjoni tiegħek għand l-oħrajn. Amen.